Guruoppilaat

1448949769857

Guruoppilaat toimivat kouluilla guruopettajien ohjauksessa antaen tvt-tukea niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin. Guruoppilaiden koulutus tapahtuu heille Fronteriin rakennetussa Guruakatemia-huoneessa olevien materiaalien avulla. Oppilaiden opiskelu Guruakatemiassa on itsenäistä. Opiskelu voi tapahtua ajasta ja paikasta riippumatta koulussa, kotona, kirjastossa jne. Guruakatemiassa oppilas tekee opiskeltuaan testejä, jotka Fronter  korjaa  automaattisesti. Kaikki suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaat on lisätty Guruakatemian käyttäjiksi. Oppimisympäristö on avoin kaikille, ei vain guruoppilaille. Guruakatemiassa opiskelun voi aloittaa vaikka heti.

Mainokset