Guruopettajat

Guruopettajat toimivat kouluilla oman työaikansa puitteissa tvt-tukea antavina opettajina. Toiminta voi olla välituntitoimintaa, kerhotoimintaa, luokka-asteiden projektien yhteydessä tapahtuvaa koulun sisäistä ”helpdesk”-toimintaa  tms.  Toiminnan muoto riippuu vahvasti koulun omista rakenteista. Tarkoituksena ei ole luoda uutta työvelvoitetta, vaan kehittää toimintakulttuuria, jolla oppilaan osallisuutta ja yhteisöllistä toimintatapaa voidaan lisätä oppivan yhteisön hengessä. Tähän tarvitaan koko työyhteisön panosta.

 

pöllö.clip.sininen

Mainokset